Što?

 • Marketing (proizvod, cijena, distribucija, promocija – brendiranje)
 • Komunikacija (komunikacija s klijentima, komunikacija s partnerima, komunikacija unutar tvrtke, komunikacija s javnošću, komunikacija s medijima, krizno komuniciranje)
 • Oglašavanje (dizajn, posredovanje, mediji, internet, društvene mreže)
 • Odnosi s javnostima (odnosi s klijentima, odnosi s partnerima, odnosi sa zaposlenicima,  odnosi sa zainteresiranim javnostima, odnosi s medijima, odnosi u kriznom poslovanju)
 • Odnosi s medijima (novine, televizija, radio, internetski portal)
 • Društvene mreže (oglašavanje, dizajn, posredovanje, upravljanje, savjetovanje, edukacija, izrada strateških dokumenata, izrada operativnih dokumenata)
 • Savjetovanje (EU fondovi, javna nabava, prepoznatljivost, oglašavanje, poslovanje, prezentacija)
 • Istraživanje (tržišta, javnosti, tajni kupci, popularnost, prepoznatljivost)
 • Edukacija (zaposlenici, kandidati, menadžment)
 • Organizacija (proslave, događaji, obljetnice)
 • Izrada (strateški planovi, marketinški planovi, komunikacijska strategija, protokol, web stranica)
 • Upravljanje (kampanja, procesi, marketing, brend)